A Fontanus Akadémia tanszékei

Az Akadémián jelenleg 5+1 tanszék működik aktívan, számuk folyamatosan bővül a kutatások, tapasztalatok és az igények alapján.

Filozófia

A filozófia eredeti jelentése: „a bölcsesség szeretete”. Régen életszerű, gyakorlati tudománynak számított. Ma inkább a filozófiatörténetet tanítják és értik alatta, és a köztudatban úgy él, mint valami nagyon elvont, kizárólag elméleti tudomány.

Tanszékünk célja az, hogy a filozófia visszataláljon az életbölcselethez, tárgya az ember és a valóság. Az élet gyakorlat, és a filozófia ugyancsak művelhető a gyakorlatban.

A filozófia fontos eszközzé válhat azok számára, akik fejlődni szeretnének. Így pedig nem csupán a bölcsesség szeretete lesz, hanem a rácsodálkozás művészete is.

Etika

Az etika kifejezés a görög “éthosz” szóból származik. Az etika a gyakorlatik filozófiának egy ága. Tárgya igen széleskörű és sokrétű.

Az etika az érték, mint fogalom köré épül.

A Fontanus Központ egy sajátos, új szemszöget képvisel: a fejlődés és értékteremtés szemszögét.

Az Akadémián az etikát is eszközként használjuk, ahhoz, hogy a hallgatóknak lehetőségük legyen megismerni, megérteni, létrehozni saját értékrendjüket és felismerni az értéket a világban.

Tudatos terápia

Tudatos terápia* az Akadémia eszköz ahhoz, hogy az ember feltérképezze és megértse a hozott, tanult és felvett viselkedési mintákat.

A tudatos terápia tanszéken különböző előadások és gyakorlatok során a hallgatóknak lehetősége nyílik múltjukat feltérképezni, hogy a meg nem értett dolgaikat megértve használni tudják azokat – ne pedig a mintáik használják őket.

A tanszék képzésein nem csak módszereket, eszközöket tanulhat a hallgató, hanem társakat is kap a munkához.

*Tudatos terápia – a terápia kifejezés nem jelent sem konvencionális sem nem-konvencionális gyógyító illetve természetgyógyászati módszert. A Fontanus Központ nem minősül 1997. évi CLIV. tv. az egészségügyről (Eütv.), a 60/2003.(X.20.) ESZCSM rendeletek értelmében egészségügyi szolgáltatónak. A képzés módszere nem gyógyítási célt szolgál, hanem a filozófia területére tartozik és a megértést segíti. A Tudatos terápia nem alkalmas és nem is használt kóros lelki jelenségek, viselkedészavarok gyógyítására!

Tudatos kommunikáció

A beszélgetéseink szólhatnának akár arról is, hogy információkat osztunk meg a másikkal.

A hétköznapi beszélgetéseinkben elhangzó mondatok viszont gyakran nem sok hasznos információt tartalmaznak, legalábbis ritka, hogy komoly hatással legyenek az életünkre, hogy megtudjunk belőle bármit akár magunkról, akár a másikról, akár a világról. Így aligha vezetnek fejlődéshez.

A valódi információcsere azonban megtanulható.

Mondanivalónk tartalmazhat valós, új információt is, beszélgetéseinket megtölthetjük tartalommal. Saját kommunikációnk figyelésével rengeteget megtudhatunk magunkról, működésünkről, gondolkodásunkról. Tehát megfigyelhetjük azt, amit mondunk, és azt is, aki mondja: önmagunkat.

Ez a fajta kommunikáció a tudatos kommunikáció.

Alkotói

Az Alkotói Tanszék teljesen egyedi: nyitott tanszék, nyitott tematikával és rengeteg lehetőséggel.

Egyfajta Joker-tanszék: olyan hely, ahol a hallgatók teret kapnak az ötleteik, kutatásaik megvalósítására, a saját témáik feldolgozására. Folyamatosan változik, az alkotóitól függ, mivel töltik meg.

A tanszék alkalmai egyben lehetőséget adnak arra, hogy hallgatói passzívból aktívvá, hallgatóból az Akadémia alkotójává váljanak.

Testtudat

A testünk zseniálisan szervezett sejtek halmaza, amelyek olyan összhangban dolgoznak együtt, amit a maga teljességében egy emberi élet hossza alatt valószínűleg fel sem foghatunk. De törekedhetünk rá.

A legtöbben úgy éljük mindennapjainkat, hogy a testünkről alig tudunk valamit. Megelégszünk azzal, hogy működik – úgy, ahogy. Pedig a szervezetünkben zajló folyamatokról állandóan értesítéseket küld a test. Ezeket nem tanultuk meg értelmezni, talán eszünkbe se jut, hogy ez lehetséges.

Pedig lehetséges.

A test ismerete, a testtudat tanulható, a saját teste mindenki számára megismerhető.