Fontanus Sport

A Fontanus Tudományos Módszertani Kutató- és Oktatási Központnak a sport területén végzett kutatásai és megfigyelései, a tudományok közötti párbeszéd számos újdonságot kitermelt az évek során a mozgás és a sport területén is.
Többek között létrehoztunk egy mozgásformát a modern kor igényeire szabva (B2P2), egy új, rengeteg téren fejlesztő sportot (Water Skyball) és egy új szemléletmódot az edzés, a fizikai-mentális munka terén: a sportfilozófiát.

Sportfilozófia, új szemlélet az élsportban

A sportfilozófia a filozófiának egy teljesen új területe a XXI. században. Merőben új szemszögből tekint a sportra és a sportolóra: a mozgáshoz és a mozgást végző emberhez a filozófia oldaláról közelít, nem a pszichológia felől. Az egyén és teste közötti összefüggéseket és kapcsolatokat tárja fel, és mindennek a gyakorlati alkalmazására helyezi a fő hangsúlyt.

A sportfilozófia emberközpontú. Sajátos megközelítése szerint a sportoló elsősorban ember – olyan ember, aki sportol.

 • szakértelem
 • gyakorlatorientált képzés
 • edzéstervvel összehangolva
 • komplex fizikai és mentális tréning
 • orvosi szaktanácsadás

Miben más a sportfilozófia, mint a sportpszichológia?

A sportpszichológia elsősorban a sporttal, a sportoló ember pszichológiai jellemzőivel foglalkozik. Azokat elkülönülten vizsgálja.

A sportfilozófia az ember felől közelít, és a maga teljességében tekint rá.

Az ember fizikai, mentális és érzelmi szintjének összességeként tekinti, a szintjei közötti összefüggéseket vizsgálja.

Az összefüggések meglátása segíti a hatékony munkát. A hatékony munka pedig megjelenik a sportoló teljesítményben, valamint az életében is megnyilvánul.

 • Nő a teljesítménye,
 • fejlődik a fizikai és mentális terhelhetősége,
 • javul a reakcióideje, az összpontosítása,
 • fokozódik a koncentrációs képessége,
 • fejlődik a helyzetfelismerő képessége,
 • eredményesebbé válik.

Képzésünkről röviden

Képzésünk komplex, integrált, többféle szakma több éves szakmai tapasztalatát ötvözi. Többféle, egyénre szabott eszközt, gyakorlati módszert biztosítunk az egészséges fejlődésre.

A test és egyén közötti összefüggéseket felismerve, azokat a gyakorlatban alkalmazva a sportoló képes növelni a teljesítményét, kiterjeszteni a teljesítőképessége határait anélkül, hogy azzal bármilyen szinten is károsítaná az egészségét. Elérheti, hogy testét dinamikus egyensúlyban, egészséges módon, tudatosan használhassa és fejleszthesse.

Képzéseink lehetőséget biztosítanak arra, hogy az egyén önmagát figyelve és fejlesztve sportolóvá, illetve élsportolóvá váljon, és megvalósítsa azokat a célokat, melyeket a sportágában kitűzött maga elé. Mindezt úgy, hogy közben egészségesen használja a testét.

A sportfilozófia szellemiségét szem előtt tartva képzéseink során nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a sportoló szélesítse ismereteit önmagáról, a sportról, a versenytársairól és a versenyzésről, a versenyhelyzetekről, valamint ezek kapcsolatairól.

Fizikai és mentális tréning

A mentális képzés a fizikai terheléshez hangolt. A tréning széleskörű, mely magába foglalja

 • az élsportolók számára szükséges alapvető orvosi és anatómiai ismereteket,
 • a versenyzéshez szükséges összefüggéseket, melyek a sportág és a sportoló viszonylatában megismerhetőek,
 • továbbá erőnlétet fejlesztő fizikai, illetve a formaidőzítéshez elengedhetetlen mentális képzést.

Instant megoldás helyett hosszútávú fejlődést kínálunk.

Szolgáltatásunk

Szolgáltatásunkat minden esetben az egyéni igényeknek megfelelően alakítjuk ki. A személyre szabott képzéseink fizikai és mentális felméréssel indulnak. Ezt követően közösen konkretizáljuk a megrendelő igényeit és egyeztetjük a vállalás feltételeit.

A versenynaptárat és az edzéstervet figyelembe véve alakítjuk ki a komplex képzési programot, és utána kezdődhet a közös munka.

Trénereink

Trénereink maguk is jártasak számos élsportban, és rendelkeznek versenytapasztalattal. A sportolókkal mind az edzés-, mind a versenyhelyzeteket képesek hatékonyan megértetni. Kiválóan motiválnak csapatokat és egyéni versenyzőket is. Szakértelmük mindezek mellett kiterjed az emberek fejlődésorientált és integrált képzésére.

Csapatunk tagjai közt található:

 • mozgásszervi rehabilitációs és manuálterapeuta szakorvos
 • szakedző
 • sportfilozófus

Kiknek ajánljuk?

Egyéni, illetve csapatsportolók, élsportolók számára.

Mindazoknak, akiknek a kitűzött céljaik eléréséhez szükséges a fejlődés és a teljesítménynövelés, céljaikat pedig úgy akarják megvalósítani, hogy közben nem károsítják a testüket, egészségüket.

Ajánlatkérés