Kutatás 2018-04-05T00:08:52+00:00

Tudományos Kutatás

Intézményünk több mint tíz éve végez tudományos kutatótevékenységet az élet számos területével kapcsolatban.

A vizsgált témákat több eltérő tudomány irányából is megközelítjük, (filozófia, orvoslás, didaktika, vezetőtudomány, jogtudomány, testneveléstudomány stb.).

Kutatási eredményeinket publikációk formájában hozzuk nyilvánosságra, illetve eszközöket, módszertanokat alakítunk ki, melyek segítségével a gyakorlatba is átültethetők.

Kutatás és módszertan

A kutatásban az évek során számos eredményt értünk el, melyeket cikkek, publikációk, előadások, előadássorozatok, kerekasztal-beszélgetések, oktatások, könyvek formájában tettünk hozzáférhetővé. A Központ gondozásában megjelent legfontosabb mű Török-Szabó Balázs: A teoretika című könyve, mely egyszerre elméleti összefoglalója a szervezet tudományos munkásságának és kiindulási alapja további kutatásoknak és az általunk fejlesztett módszertanoknak.

Szemléletmódunk egyediségét – az interdiszciplinaritás mellett – továbbá az adja, hogy az általunk létrehozott ismeretet és tudásanyagot különböző területeken alkalmazható módszertanok formájában bocsátjuk a nagyközönség rendelkezésére, legyen az vezetőképzés, élsportolók fejlesztésére összeállított módszertan vagy filozófiai iskola.

Célunk elsősorban az, hogy átfogó, általános érvényű ismereteket szerezzünk a kutatási témákban – az életről, a valóságról, az emberről.

Másrészt pedig az, hogy valóban hasznosítható, hatékony, modern, a XXI. század igényeihez igazított módszertanokat dolgozzunk ki, amelyek használatával az egyén vagy a szervezet tényleges, tapasztalható fejlődést érhet el.

Aktuális kutatási területek

  • Egyén
  • Tudat
  • Fejlődés
  • Információ, információáramlás
  • Edzés, edzéselmélet
  • Testtudat
  • Rehabilitáció
  • Hatékony, komplex oktatási módszerek
  • Konfliktuskezelés
  • Játékelmélet