Tudományos Kutatás

A Fontanus kutatói több mint tíz éve végeznek tudományos kutatótevékenységet az élet számos területével kapcsolatban.
A vizsgált témákat több eltérő tudomány irányából is megközelítjük.
Kutatási eredményeinket oktatási módszertanok, módszerek, publikációk formájában hozzuk nyilvánosságra.
Törekszünk arra, hogy eredményeink a gyakorlatba is átültethetők legyenek.

Kutatás és módszertan

Kutatásaink során az évek alatt számos eredményt értünk el, melyeket cikkek, publikációk, előadások, előadássorozatok, kerekasztal-beszélgetések, oktatások, könyvek formájában tettünk hozzáférhetővé. A Központ gondozásában megjelent legfontosabb mű Török-Szabó Balázs: A teoretika című könyve, mely egyszerre elméleti összefoglalója a szervezet tudományos munkásságának és kiindulási alapja további kutatásoknak és az általunk fejlesztett módszertanoknak.

Szemléletmódunk egyediségét – az interdiszciplinaritás mellett – továbbá az adja, hogy az általunk létrehozott ismeretet és tudásanyagot különböző területeken alkalmazható módszertanok és eszközök formájában bocsátjuk a nagyközönség rendelkezésére, legyen az vezetőképzés, élsportolók fejlesztésére összeállított módszertan vagy filozófiai iskola.

Célunk elsősorban az, hogy átfogó, általános érvényű ismereteket szerezzünk a kutatási témákban – az életről, a valóságról, az emberről – és azokat széles körben hozzáférhetővé tegyük. Épp ezért valóban hasznosítható, hatékony, modern, a XXI. század igényeihez igazított módszertanokat dolgozzunk ki, amelyek használatával az egyén vagy a szervezet tényleges, tapasztalható fejlődést érhet el.

Aktuális kutatási területek

 • Hatékony, komplex oktatási módszerek
 • Információ, információáramlás
 • Egyén
 • Tudat
 • Fejlődés
 • Motiváció

 • Gondolkodás, kritikai gondolkodás

 • Zene

 • Játékelmélet
 • Edzés, edzéselmélet
 • Testtudat
 • Rehabilitáció
 • Konfliktuskezelés

Főbb kutatási eredmények

A teória és A teoretika

A teória és A teoretika

Török-Szabó Balázs két könyve a Fontanus Központ kutatásainak egyfajta összegzése és egyben kiindulási alapja számos további kutatásnak is.

A teória 2015-ben jelent meg, megalapoz egy szemléletmódot, a tudatfejlődés szemléletét. Az egyén és a valóság kapcsolatát vizsgálja, ezen belül több területet is érint, előkészíti a rendszerszintű leírást.

A 2017-ben megjelent A teoretika című mű A teóriában foglaltak kibontása, egyfajta ránagyítás annak tartalmára. Az ott használt fogalmi rendszert továbbviszi és továbbépíti. Ugyanakkor több ránagyításnál, hiszen következetes és teljes rendszert épít, amelyben elhelyezi a fogalmait és kibontja, több oldalról is megvilágítja azokat.

A teoretika az embert, a valóságot valamint az ember és a valóság kapcsolatát vizsgálja – az információ tükrében. Egészen egyedi szemszögből közelít a témához. A vizsgálódás során olyan fogalmakat határoz meg és helyez el a rendszerben, mint a figyelem, az érzés, a döntés, az akarat, a fejlődés vagy az alkotás. Bemutat olyan folyamatokat, mint a tudat kialakulása, az elkülönülés folyamata vagy azt, hogy hogyan működik az értelem.

A mű egy rendszer leírása, bizonyos tekintetben nevezhető a tudat anatómiájának. Ahogyan az anatómia az emberi testet, az ember fizikai szintjét írja le, úgy A teoretika a tudatot, annak működését mutatja be részleteiben. Bemutatja az ember működését, a fizikai, mentális és érzelmi szintjével együtt, mozgásában, rendszerszinten.

Mindkét kötet a L’Harmattan Kiadó gondozásában, a Fontanus Könyvek sorozatában jelent meg.

A teória  |  A teoretika

Water Skyball

A Water Skyball új, magyar fejlesztésű, speciális szabályokkal rendelkező vízi páros sportág. A gyorsan terjedő, egyre népszerűbb játék a Fontanus Központ szakmai vezetőinek szellemi terméke, amit a Központ kutatócsoportjával fejlesztettek ki saját oktatási eszközként. A cél olyan fejlesztő játék kidolgozása volt, amelyben a fizikai képességek mellett nagy hangsúlyt kap a taktika, az ügyesség, a helyzetek felismerése, ezáltal nem csupán a fizikai fejlesztés, de a mentális képességek fejlesztése is. A sport teljes mértékben no contact jellegű, így a sérülés veszélye minimális.

A játékból mára önálló sportág vált, a Water Skyball Szövetség évente rendez országos női és férfi, első- és másodosztályú bajnokságokat és képviseli a sportág ügyeit. A Fontanus Központ – a Szövetséggel együttműködve – a bírók képzésével és a bajnokság fizikai feltételeinek biztosításával támogatja, hogy a Water Skyball minél többekhez eljuthasson.

www.waterskyball.hu

Balance to the Power Two

A Balance mozgásterápiás edzésmódszer a Fontanus Tudományos Módszertani Kutató- és Oktatási Központ több éves kutatásainak eredményeit ötvözi. A kutatásban részt vett mozgásrehabilitációs szakorvos, szakedző, filozófus. A cél a XXI. század emberének igényeire kialakított, élvezetes és egészséges mozgásforma kialakítása volt, amely hatékonyan fejleszt, melynek rendszeres alkalmazásával elérhető a test egészséges és dinamikus egyensúlya.

A módszer a mozgásszegény életmód vagy a nem megfelelő mozgás okozta eltérések kiegyensúlyozására is alkalmas, másfelől pedig mint edzésmódszer is megfelelő azok számára, akiknek erre van igénye. Így teljesen más, mint bármely más edzés- vagy mozgásforma. Tudományos kutatásokra, valódi szaktudásra épít, figyelembe veszi a XXI. század emberének igényeit, folyamatosan fejlődik és természetes.

A módszerhez tartozik, hogy instruktorok segítik az edzők munkáját – hiszen kívülről szakértői szemmel megfigyelve és segítve a munkát sokkal hatékonyabb a fejlesztés, mint ha csupán a saját tapasztalataira hagyatkozik valaki. Az instruktorokat a Fontanus Központ képzi folyamatosan és gondoskodik a továbbképzésükről.

www.b2p2.eu

Potzak

A Potzak egy elsősorban anyáknak tervezett edzésprogram – és az azt támogató mobiltelefonos applikáció -, amely segít a hasfal megerősítésében. Kevesek által ismert tény, de a várandós anyák 2/3-át érinti a rectus diastasis, azaz “szétnyíló hasizom” problémája, ami a hasizmokat összetartó inas rész megnyúlását jelenti. Ez nem kizárólag terhességnél, hanem minden hirtelen súlyváltozáskor, a haskerület gyors megnövekedésekor előfordulhat, férfiaknál és nőknél egyaránt.

A Potzak program a Fontanus kutatásaira épül. A projekt szakmai vezetője Dr. Bajzik Éva, mozgásszervi rehabilitációs szakorvos és manuálterapeuta. Az általa vezetett vizsgálatok, kutatások során mérte fel a problémát a kutatócsoport és alkotta meg a módszert a probléma megoldására. A megoldás nem csupán egy applikáció, hanem egy olyan, speciálisan a rectus diastasis helyreállítására alkalmas mozgásprogram, amely hatékonyan, akár másfél hónap alatt eredményekre vezet.

A Potzak alkalmazással és mozgásprogrammal a Fontanus a tudományos kutatásainak eredményeit szeretné minél szélesebb réteg számára elérhetővé tenni.

www.potzak.org