FONTANUS képzések

A FONTANUS Tudományos Módszertani Kutató- és Oktatási Központ számos szakterület számára dolgozott ki speciális képzéseket, melyek támogatják a közösségben való együttéléshez és a közös munkához nélkülözhetetlen készségek fejlesztését.

Képzéseink többek között fejlesztik a csapatmunkát, az empátiát, az önállóságot, a döntési helyzetek felismerését és a döntések meghozatalát, a felelősség- és kockázatvállalási hajlandóságot, összefüggések keresésének igényét, a kommunikációs és retorikai képességeket, a kritikai gondolkodást.

Az egész életen át tartó tanulás fontossága, illetve az hogy felnőttként is folyamatosan képezzük magunkat mára már nem kérdés, hanem jól belátható érdekünk. A fejlődés igénye mondhatni az emberi DNS-be van kódolva. Azt, hogy mit tanuljunk legtöbbször rövidtávú céljaink, jövőbeli terveink, és a hétköznapok során tapasztalt nehézségeink határozzák meg.

A Hard skillek fejlesztése mellett egyre nagyobb hangsúly helyeződik napjainkban az úgynevezett Soft skillek fejlesztésére. Ez nem véletlen, hiszen azok kihatással vannak a munkahelyi légkörre a motivációnkra, sőt egyes Harvard-i kimutatások szerint azok 85%-ban meghatározhatják a munka sikerességét is. A  Soft skillek hiányaival legtöbben, már csak a munkaerő piacon szembesülünk, így a kimutatások eredményeit mindenki a saját bőrén tapasztalhatja.

A FONTANUS Tudományos Módszertani Kutató- és Oktatási Központ szakemberei az elmúlt éves 15 éves kutató munkájuk során, olyan eszközök, módszertanok kidolgozásán munkálkodtak, melyek hatékonyan segítik a Soft skillek és a munkavállaló, végső soron pedig az egyén fejlődését.

 Elitképzés    |    Pedagógusképzés    |    Orvosképzés |  Ügyvéd/Jogász képzés  |  Üzleti képzés