FONTANUS képzések

A FONTANUS Tudományos Módszertani Kutató- és Oktatási Központ számos szakterület számára dolgozott ki speciális képzéseket, melyek támogatják a közösségben való együttéléshez és a közös munkához nélkülözhetetlen készségek fejlesztését.

Képzéseink többek között fejlesztik a csapatmunkát, az empátiát, az önállóságot, a döntési helyzetek felismerését és a döntések meghozatalát, a felelősség- és kockázatvállalási hajlandóságot, összefüggések keresésének igényét, a kommunikációs és retorikai képességeket, a kritikai gondolkodást.

Online képzések