Akkreditált Fontanus Pedagógus Továbbképzés

Megértésorientált kommunikáció, stressz- és konfliktuskezelés
Nyilvántartási szám: A/9035/2018
Engedélyszám: 9/93/2018

A képzés minimum 9 fő jelentkezése esetén indul.

Időpontok: Csoportok részére egyedi időpont, előzetes egyeztetés alapján.
Kapcsolat: +36 30 282 77 77 (Hajdu Éva) illetve e-mailben: fontanus@fontanus.hu

A stressz- és konfliktushelyzetek a pedagógusok esetében különösen befolyásolják az ismeretátadást és a pedagógiai nevelést. Feszült hangulatban megváltozik az az építő közeg, ahol folyamatosan lehetne egymástól tanulni, ahol fejlődni lehet.

Annak érdekében, hogy a pedagógusok az ismeretátadásra, a fejlesztésre, nevelésre tudjanak figyelni és hatékonyan tudjanak a gyermekekkel, szülőkkel, pedagógustársaikkal együttműködni, a megértésorientált kommunikáció, illetve a stressz- és konfliktuskezelés biztosít megoldásokat.

A továbbképzés tematikája

• A kommunikáció szintjei, alapfogalmai

Ez a rész bevezetést ad a kommunikáció sokféleségébe, a fecsegéstől egészen a tudatos kommunikációig.

• Megértésorientált kommunikáció

A résztvevők megismerkednek a megértésorientált kommunikációval, illetve azokkal a nyelvi elemekkel és esetekkel, melyek során az információ egy-egy beszélgetés során torzul, módosul. A torzulások gyakran okoznak konfliktushelyzeteket, amik stresszhez és frusztrációhoz vezetnek. Az eszközök elsajátításával a kommunikáció, a gondolkodás fejlődhet, a beszélgetésben lévő felek megérthetik egymást.

• Az információfeldolgozás folyamata

Gyakorlati példákon keresztül feltérképezésre kerül a figyelem és az információfeldolgozás kapcsolata, összefüggései. A továbbképzés ezen része lehetőségeket ad arra, hogy a pedagógusok a korábbi tapasztalataikat felhasználva, a hétköznapi beszélgetéseiknél is alkalmazni tudják az információfeldolgozás sajátosságait. Hatékony gyakorlati módszerekkel megvalósítható, hogy konfliktusmentesen tudjanak beszélni, és felismerjék,

  • melyik kollégával, szülővel, vagy gyermekkel miként érdemes kommunikálni,
  • melyik helyzetben és mit érdemes mondani, kérdezni
  • hogyan lehet kifejezni azt, amit gondolnak, úgy hogy mások is megértsék.

• Az információfeldolgozás alapbeállítódásai

A résztvevők a képzés során megismerkednek az információfeldolgozás három alapbeállítódásaival, mindezt úgy, hogy egy teszt segítségével önmaguk beállítódása is kimutatásra kerül. Ez a tananyagrész hasznos ismereteket ad az információfeldolgozás alapbeállítódásainak sajátosságairól, és annak eltéréséből eredő emberi különbségekről is.

• Stresszkezelés

A pedagógusok esetében is gyakori oka a motivációvesztésnek, hogy családi gondokat visznek a munkahelyükre, emiatt nem tudnak megfelelően teljesíteni, vagy fordítva: a munkájukat viszik haza, amivel a nyugodt családi légkört befolyásolják. Az otthoni és a munkahelyi problémákat együtt már nehezebb kezelni, amitől idegesek, stresszesek lesznek. Ez kiégéshez, munkahely váltáshoz, vagy akár pályaelhagyáshoz is vezethet.

A képzés ezen része során széleskörű anatómiai és élettani ismereteket szerezhetnek a pedagógusok a stressz hátteréről. Lehetőség van megismerni a stressz által okozott egészségügyi problémák orvosi hátterét. Emellett a képzés gyakorlatorientáltan mutatja meg a stressz által okozott élettani változások természetes megoldásait. Ismereteket ad a stressz és a kommunikáció kapcsolatáról, és módszert a stresszre utaló jelek felismerésére.

Vizsgamunka

A tanúsítvány kiadásának feltétele a foglalkozásokon való min. 85%-os jelenléten kívül egy a minimum 4, maximum 10 oldalas vizsgamunka elkészítése, melyet a résztvevőknek a képzés lezárási időpontját követő 15 munkanapon belül szükséges e-mail-ben pdf. formátumban leadni.

A vizsgamunka tartalmi követelménye: egy-egy rövid esetleírás – személyes példa – arra vonatkozóan, hogy a kommunikáció 7 szintjét, illetve az adott helyzetben a résztvevő a beállítódását miként ismerte fel. A vizsgamunkának tartalmaznia szükséges továbbá azt is, hogy a résztvevő a felismerést követően, mit változtatott és az milyen hatást eredményezett az a munkájában, környezetében.

A vizsgamunka értékelési szempontjai:

  • A megszabott formai követelmények megfelel-e a leadott anyag?
  • A vizsgamunka tartalmazza mind a 7 kommunikáció szintre vonatkozó esettanulmányt, részletesen kidolgozva a követelményeknek megfelelően?
  • A vizsgamunka az egyes esettanulmányoknál részletesen tartalmazza a változtatás folyamatát?